Silniki krokowe przekształcają impulsy elektryczne na przesunięcia wirnika, o precyzyjnie określoną wartość kątową. Ilość wykonanych ruchów zależy od przekazanych impulsów oraz budowy danego silnika. Poniżej wskazujemy na kluczowe cechy konstrukcyjne oraz omawiamy działanie silników krokowych.

Jak zbudowany jest silnik krokowy? 

W konstrukcji silnika krokowego znajdują wa główne elementy – rotor i stojana. Ich układ może wyglądać odmiennie, w zależności od sposobu pracy silnika. Kluczowy jest fakt, że w silnikach krokowych nie stosuje się szczotek, ani elementów typowo mechanicznych (lub mechaniczno-elektrycznych). Dzięki temu są urządzeniami wysoce odpornymi na uszkodzenia mechaniczne i odkształcenia, które mogłyby zaburzyć precyzję ich pracy.

Obecność szczotek i komutatorów zastępuje pole magnetyczne, które oddziałuje pomiędzy wirnikiem a uzwojeniem. Oddziaływania zachodzące pomiędzy tymi elementami powodują obrót o przewidzianą ilość sekcji.

Rodzaje silników krokowych 

Silniki krokowe można podzielić na wiele grup. Kluczowy podział obejmuje urządzenia wyposażone w magnes trwały oraz modele hybrydowe. Wyróżnić można także silniki krokowe bipolarne oraz czterofazowe unipolarne. 

Istotnym kryterium jest także wielkość. Warto dobierać silnik krokowy do konkretnego typu działań, jakie będzie musiał wykonywać. Wielkość przekłada się na zdolność do pracy z określoną mocą lub precyzją. 

Poszukując silnika krokowego, warto też zwrócić uwagę na rozdzielczość pozycjonowania, która wyrażana jest poprzez podanie stopni przypadających na dany krok.